Home
Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

Contact| Disclaimer

E.H.B.O. Zijtaart

P.H.N. v.d. Berg                  Instructeur

Contactadres;

E.H.B.O. Zijtaart

Zondveldstraat 1

5465 PH Zijtaart

T. (0413)351 042

E. ehbo@zijtaart.nl

Rabobank 1608.......

KvK nr. 40216518

Div. Foto’s klik hier

 

Website: www.ehbozijtaart.nl

Waarom E.H.B.O.?

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die, al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp, naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening.

Iedereen kan Eerste Hulp leren!
 

Wat is reanimeren?
 

Reanimatie betekent letterlijk ‘de geest’ (animus) ‘terug’ (re). Je wekt iemand weer tot leven. Reanimatie is een combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Bij hartmassage wordt het borstbeen ritmisch ingeduwd en weer in rustpositie gebracht. Bij het induwen wordt het hart tussen het borstbeen en de wervelkolom samengedrukt, waardoor het bloed uit het hart het lichaam in wordt gepompt. Bij de beademing wordt zuurstof ingeblazen. Door hartmassage en beademing af te wisselen, blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op gang. Door dit te doen overbrug je de tijd totdat er gespecialiseerde hulpdiensten zijn en voorkom je hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reanimeren. Blijf doorgaan totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulance zorgverleners de reanimatie van je overnemen. Lees hier meer over reanimeren.

Op 13 oktober 1951 is de EHBO vereniging opgericht.  Destijds is gestart met 16 leden.

In de afgelopen jaren hebben diverse Veghelse huisartsen als docent opgetreden voor de vereniging.

Oorspronkelijk was de EHBO gevestigd in het verenigingsgebouw. Toen dit afgebroken werd is de EHBO verhuist naar het café van Christ Ketelaars en later de Brescobar. Inmiddels fungeert zaal Kleijngeld al weer vele jaren als thuis basis.

Vanaf september tot mei wordt hier elke twee weken een herhalingsles verzorgt.

 

EHBO vereniging

Albert Schweitzer

Klik op bovenstaand logo of hier en u komt op een pagina met acht E.H.B.O. Tips.

EHBO Cursus

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:
- Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen van de ademhaling
- Stilstand van de bloedsomloop
- Ernstige uitwendige bloedingen
- Shock
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Kneuzing en verstuiking
- Ontwrichting en botbreuken
- Oogletsels
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Letsels door koude
- Letsels door warmte
- Vervoer over korte afstand
- Verband- en hulpmiddelen
- Het menselijk lichaam.

Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2
jaar verlengd. Inbegrepen is:

  1. opleiding tot eerstenhulpverlener (incl. reanimatie).
  2. opleiding module verbandleer en kleine ongevallen.
  3. Studieboeken.
  4. benodigd verbandpakket
  5. Examen.
  6. Indien men slaagt, het officiële diploma eerstehulpverlener met de aantekening verbandleer en kleine ongevallen.  

 

Verbandposten

Belangrijkste activiteit is om bij een ongeval direct eerste hulp te verlenen. Hiervoor zijn ondermeer .... EHBO verbandposten ingericht. Bij een ongeval in de directe omgeving kan een toevallig passerende EHBO ér of een andere deskundige hulpverlener daar verbandmaterialen halen. De verbandposten zijn herkenbaar aan een sticker aan de gevel van het huis. Momenteel zijn de verbandposten op de navolgende adressen;

 

-

-

Automatische Externe Deferibilator

Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Je herkent een AED aan het internationale beeldmerk.

Hoe werkt een AED?

Een AED is makkelijk te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem  je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren.

Waar vind ik een AED?
AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. In Zijtaart is bij Zaal Kleijngeld (buiten) en bij V.O.W. een AED opgehangen.

 

 

 

Noodsituatie?

Laat direct 112 bellen en vermeld:

Is er een ongeval en heeft u een 1e hulp opleiding gehad, werk dan volgens het schema uit het Oranje Kruis boekje.

 

Vijf basis regels van E.H.B.O.;

 

 

Evenementen

De EHBO vereniging  verzorgt verlening van eerste hulp tijdens diverse evenementen in Zijtaart. Wij vragen u om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons contact op te nemen. Soms blijkt dat zaken als EHBO pas op het laatste moment geregeld worden terwijl een datum al vele maanden van te voren bekend is.

Indien u met ons contact opneemt zal onze coördinator van u een aantal gegevens nodig hebben, zoals:

Aangezien preventie van ongevallen voorop staat, verleent de E.H.B.O. vereniging geen medewerking indien daartoe naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen.

Opleiding EHBO

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat niet meer…

In september willen we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het reanimeren van een slachtoffer.

Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen, de dorpszeskamp, de motorcross, enz enz.

De avonden zullen vanaf september worden verzorgd bij Café-zaal Kleijngeld, waarbij de cursus om de week zal worden gegeven op de maandagavond. Dit betekent dat het examen medio maart zal plaatsvinden. De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen, waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de pauze zijn inbegrepen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan

verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te

nemen.

We hopen u in september te zien op de cursus!

E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com

Peter Jonkers, tel.(0413) 34 38 78

Gerard Hooijmans, tel. (06) 230 308 80

EHBO Zijtaart

 

Op 8 oktober 2011 werd het 60 jarig bestaan gevierd met een receptie en een feest. Voor meer foto’s klik hier

De E.H.B.O. Vereniging is elk jaar present op de motorcross, meer foto’s klik hier

De jaarlijkse ledenvergadering op 16-04-2012.Voor meer foto’s klik hier

Oefening bij Zaal Kleijngeld, november 2012.Voor meer foto’s klik hier

Oefening bij  Eethuis De Reiger, januari 2012.Voor meer foto’s klik hier

Oefening bij  het Dorpshuis, maart 2013.Voor meer foto’s klik hier

De E.H.B.O. Vereniging geeft informatie bij Zijtaart Bied Meer 2011, voor meer foto’s klik hier