Contact| Disclaimer

Home.Over Zijtaart.Dorpshuis.Klooster.Verenigingen.Bedrijven.Contact.

 

Evenementengroep Zijtaart

                                      

Contactadres;

Pater Thijssenstraat 36

5465 SG Zijtaart (Veghel)

T. (0413) 344 341

E. EGZ@zijtaart.nl

Rabobank NL52RABO0160809497

KvK nr. 17126435

Wandeldriedaagse.
Bezoek Sinterklaas.
Clean up Day.
Koningsdag.
JAZ.

Zijtaartsevlag

Vele jaren geleden is een eigen Zijtaartse vlag ontworpen. De Reiger neemt een prominente plaats in op de vlag. Voor belangstellenden is de Zijtaartse vlag te verkrijgen tegen kostprijs (€ 25,-). Daarnaast is er de mogelijkheid één of meerdere vlaggen te huren bij gelegenheid van evenementen, feesten e.d.

Aan Zijtaartse verenigingen wordt géén huur in rekening gebracht, vlagen kunnen geleend worden onder de volgende voorwaarden;

 

 

Voor informatie kunt u terecht bij

Martien Verbruggen

Keslaerstraat 19

Zijtaart

T (06) 5437 8832

 

Kalender

Elk jaar brengt

de Zijtaartse Ondernemers Vereniging (Z.O.V.) i.s.m. de evenementengroep een kalender uit. Op de kalender worden alle bijeenkomsten en evenementen die al bekend zijn vermeld.

De kalender wordt door leden van de werkgroep JAZ huis aan huis verspreid, er wordt gratis één kalender per huis afgegeven waarbij een vrijwillige bijdrage voor de JAZ natuurlijk zeer op prijs wordt gesteld.

 

Spelletjes

Inde loop der jaren hebben de leden van de E.G.Z. zelf vele spelletjes gemaakt zoals ‘broekhangen’, ‘muismeppen’, ‘bibberspiraal’, etc.etc.

De speleltjes worden oa.s bij Koninginnedag gebruikt, elk jaar wordt wel een nieuw spel toegevoegd aan de verzameling toegevoegd. Ook bij andere evenementen wordt veel gebruik gemaakt van de spelletjes. De spelletjes zijn te huur voor bv. Feestjes, vriendenweekends etc. Meer informatie hierover bij Martien Verbruggen, M(06) 5437 8832

E.G.Z.

De Evenmentengroep Zijtaart  is op 10 maart 1976 opgericht. De naam was toen nog “Jongeren-Actie-Groep’. Hoofddoel was het organiseren van extra activiteiten voor de Zijtaartse jeugd van ongeveer 13 tot 17 jaar. Op Koninginnedag werd de eerste activiteit georganiseerd, vanwege het succesvolle verloop werd al snel besloten om het doel te verleggen naar het organiseren van evenementen voor de hele dorpsgemeeschap onder de naam “Evenementen Groep Zijtaart (E.G.Z.)”.

In 1976 werden de eerste wandeltochten georganiseerd.

In 1982 werden de activiteiten van het Oranje Comité overgenomen, sindsdien worden de jaarlijks dodenherdenking, de kermis en de intocht van Sint Nicolaas door de Evenement Groep georganiseerd.

In de loop der jaren heeft de E.G.Z. Kunnen fungeren als platform voor nieuwe activiteiten zoals de kindervakantieweek J.A.Z., de dorpszeskamp en opnieuw activieteiten voor de jeugd van 12 tot 17 jaar.

Reorganisatie

Uitbreiding van het aantal activiteiten zorgde er voor dat in 2001 is gekozen voor een andere organisatie. De eerste kinder- vakantieweek werd in 2000 georganiseerd door de werkgroep Jeugd Activiteiten Zijtaart. Na de goed ervaringen met deze werkwijze werden ook alle ander activiteiten door werkgroepen georganiseerd. Door op de buttons rechts boven op deze pagina te klikken kunt meer te weten komen over de verschillende activiteiten.

Nog niet alle links op de pagina van de EvenementenGroepZijtaart zijn actief. Er wordt nog gewerkt  aan de betreffende pagina’s.

Met koningsdag wordt het dorpsplein feestelijk aangekleed.

ZES.
Winterwandeltocht.
Kerstboomverbranding.